skip to Main Content

Sanat eğitimi çocuklar için neden gereklidir?

Tüm çocuklar yaratıcıdır.

Yapılması gereken ise, onlara ‘sen yaratıcısın’ mesajını verebilmek, onların istek ve eylemini kırmamaktır.

Biz çocuklarda var olan yaratıcılığı ortaya çıkarmak üzere davrandığımızda çocuklar bunu tüm hayatlarına taşırlar. Sanat çalışmalarının erken çocukluk dönemindeki önemi çok büyüktür, sanat malzemeleri ve çalışmaları, sağlıklı duygular ve zekâyı geliştirmek için pek çok yol sunar.

Sanatsal öğrenme çocuklarda taklit ederek değil, kendi özgün işlerini yaratarak, çizerek, boyayarak veya heykelini yaparak gerçekleşir. Çocuklar için resim yapmak kendilerini ifade ettikleri çok önemli bir alandır. Çocuklar düşündüklerini ve hayal ettiklerini çizerler.

Bu da yaratma ve ifade etme ihtiyaçlarını tatmin eder. Böylece kendilerine duydukları güven ve değer gelişir.

Çocuklar, başarı veya başarısızlık endişesi olmadan kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan bulduklarında, çeşitli malzeme ve yöntemleri keşfetmeye başladıklarında, yaratıcılıklarını da özgürce ortaya koyarlar. Çizebilmek hayal gücünü geliştiren birşeydir ve bu durum onların yaratıcılıkları tetikler.

Pratik yaparak ilerlediklerini gördükçe kendilerine güvenleri gelişir. Daha çok denemek, şekillendirmek, kurgulamak onlara farklı bakış açıları kazandır ve hayal güçlerine yeni boyutlar katar.

Özetle sanat çalışmaları çocukların;

 • Kendilerine güvenlerini artırır.
 • Kendilerine duydukları güven ve değeri geliştirir.
 • Duyusal algıyı teşvik eder.
 • Deneyimlerini temsil etme ve sembolize edebilme fırsatını sağlar.
 • Deneyimleme, yaratma ve yapılandırma fırsatları yaratır.
 • Onların, düşünme ve karar verme becerilerini güçlendirir.
 • Hata yapmaktan korkmamalarını sağlar. Pek çok hatanın düzeltilebileceğini ve hataların yeni fikirleri keşfetmemize yaradığını öğretir.
 • Etraflarındaki dünyayı görebilme ve hissedebilmelerini sağlar.
 • İçsel disiplini ve konsantrasyonu geliştirir.
 • Dikkat süresini artırır.
 • Farklı çözümler aramak ve bulmak yeteneğini kazandırır….
Sanat çocukların kendilerini yaratma ve ifade etme ihtiyaçlarını tatmin eden bir araçtır.
 
Ve sanat eğlencelidir!


Nasıl mı yapıyoruz?

Share
Back To Top