skip to Main Content

Her çocuk çizmek ve yaratmak içgüdüsüyle dünyaya gelir. Çizebilmek, sadece seçilmiş/özel bazı kişilere ait bir yetenek değildir.

Her çocuk çizim yapma isteğine ve ihtiyacına sahiptir. Çizim yapmak gözlem ve pratik yaparak edinilen bir beceridir. Bir beceriyi öğretmensiz ve daha kolay öğrenenler toplumumuzda yetenekli olarak adlandırılsa da aslında bu becerilerini pratik yaparak edinirler.

Biz çocukları yetenekli ve yeteneksiz çocuk diye değerlendirmiyoruz ve çocuklara bu şekilde yaklaşılmamasını istiyoruz.

Bu konuyla ilgili düşündüklerimizi paylaşmak için bir animasyon bile yaptık : )

 

Share
Back To Top