skip to Main Content

Çizim becerisi pratik ile oluşur.

Bir beceriyi öğretmensiz ve daha kolay öğrenenler toplumda yetenekli olarak adlandırılsa da aslında onlar bu becerilerini pratik yaparak edinirler.

Kültürümüz okumak üzerine kurulmuştur. Buna rağmen sadece çok az kişi okuma ve yazmayı öğretmensiz öğrenebilir.

O zaman bu noktada, çok rahat bir şekilde, pek çok insanın okuma yazma yeteneğinden yoksun olduğunu söyleyebiliriz. İşte pek çok kültürde ve toplumda bildiğimiz çizim yeteneğine bakış bu şekildedir.

Çizen beynin farklı olduğu doğrudur, bu farklılık beynin ihtiyaç duyulan alanlarının gelişmesiyle oluşmuştur. Gözlemlemeyi öğrenen bir beyin diğer beyinlerde olmayan görsel nöronlar büyütür.

Çizimin yetenek olduğunu düşünen çocuklar ve yetişkinler, sanatçıların bunu dikkatli gözlemler ve alıştırmalar ile düzenli pratik yaparak öğrendiklerinin bilincinde değillerdir.

Pratik bizim şeyleri daha kolay yapmamıza yarar.

yetenek ve çizim

Share
Back To Top