skip to Main Content

Genç beyinler için hayalden çizmek çok etkili bir pratiktir. Bu zekayı geliştiren en iyi yollardan biridir. Gözlemsel çizim hayalden çizimin ön koşulunu oluşturur.

Hayalden çizerken, çocuk görebildiği, modifiye edebildiği, üzerinde konuşabildiği, karmaşık bir anlatımı geliştirir.

Hayal etmek imgelemek demektir. Çizmeyi öğrenirken beyninizin imgeleme kısmı büyür. İmgeleme her türlü yaratıcı planlı aktivitede şema çizme, grafik çizme, haritalama, yapı kurmada, her türlü tasarımda kullanılır. Yaratıcı insanlar, çizimi ve imgelemeyi, karar vermeden önce birçok değişik senaryoyu kontrol etmek için kullanırlar.

Çoğu zaman bir şeyi çizerek anlatmak, cümle ile anlatmaktan daha kolaydır. Çizim daha iyi fikirler bulmamızı sağlar.

Share
Back To Top